Privacy- en cookieverklaring

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens?

In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt en/of die wij voor onze diensten ontvangen.

Wie zijn wij en onze dienstverlening

Wij zijn Johanknegt adviesgroep B.V., een verzekerings- en advieskantoor die er naar streeft om haar klanten zo optimaal mogelijk te beschermen tegen uiteenlopende risico’s.

Wij geven advies over:

 • verzekeringen,
 • pensioenen,
 • hypotheken.

Dat advies baseren wij op de wensen en behoeften van onze klanten. Ook helpen wij onze klanten bij het aangaan en onderhoud van verzekeringen, pensioenenen hypotheken.

Voor een persoonlijk advies gaan wij met u in gesprek. Daarbij stellen wij u vragen. Deze vragen gaan over bijvoorbeeld:

 • uw kennis van geldzaken,
 • uw financiële situatie,
 • uw wensen en behoeften en
 • uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen.

Uw persoonsgegevens

Voor onze dienstverlening gebruiken wij gegevens van en over u. Die gegevens zijn uw naam, adres, inkomen of andere gegevens. Uiteraard gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).In deze privacyverklaring leest u hoe wij (en/of andere partijen) met uw gegevens omgaan.

 1. Waarom hebben wij uw gegevens nodig?
 2. Marketing
 3. Beveiliging
 4. Uw rechten
 5. Bewaartermijn
 6. Nieuwsbrief en contactformulier
 7. Websites van derden
 8. Cookies
 9. Meer informatie en contactgegevens
 10. Disclaimer

 

 1. Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

Wij vragen uw persoonsgegevens als u diensten of producten van ons afneemt. Bijvoorbeeld voor een advies, een verzekering of een hypotheek. Wij gebruiken die persoonsgegevens als u een overeenkomst met ons sluit of als wij een overeenkomst voor u uitvoeren.Wij kunnen de gegevens ook gebruiken om onze dienstverlening aan u te verbeteren en de relatie met u te versterken.

Voor een advies of een bemiddeling nemen wij contact op met andere bedrijven of instanties. Dat zijn o.a.: verzekeraars, serviceproviders, geldverstrekkers, banken, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen. Zij hebben vaak persoonlijke gegevens van u nodig:

 • om een offerte uit te brengen;
 • om een overeenkomst (verzekering, pensioen of hypotheek) met u te sluiten;
 • om een overeenkomst uit te voeren;
 • verzekeraars, serviceproviders en geldverstrekkers hebben uw gegevens nodig om een offerte op te stellen en een overeenkomst uit te voeren;
 • expertisebureaus gebruiken bijvoorbeeld uw contactgegevens en woongegevens om de waarde van uw woning te kunnen taxeren;
 • arbeidsdeskundigen gebruiken uw contactgegevens om bij een aanvraag of behandeling van een schade, i.g.v. arbeidsongeschiktheid- en/of verzuimverzekeringen contact met u op te nemen.

Als u ons opdracht geeft een offerte aan te vragen of te bemiddelen, geven wij persoonsgegevens van u door aan de betreffende instelling. Het gaat alleen om gegevens die echt nodig zijn om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten.

 1. Marketing

Johanknegtheeft de website www.johanknegt.nl. Wij houden gegevens bij van iedereen die deze website bezoekt. Deze gegevens zijn: het IP-adres (een uniek nummer van uw computer, vergelijkbaar met uw telefoonnummer), het tijdstip van bezoek en de gegevens die de browser van de websitebezoeker meestuurt (cookies). Die gegevens kunnen wij gebruiken om te zien of de website goed functioneert. Wij maken die gegevens zo veel mogelijk anoniem.

Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor een betere dienstverlening. Of om de relatie met u te onderhouden en te versterken. Dit gebeurt bijvoorbeeld om u te informeren over financiële of fiscale veranderingen, nieuwe producten, relevante geldzaken en onze diensten.

 1. Beveiliging

Wij gaan zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom beschermen wij die gegevens. Hiervoor gebruiken wij technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Met deze maatregelen verkleinen wij het risico dat de gegevens verkeerd worden gebruikt. Wij willen hiermee verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de gegevens voorkomen.

De veiligheidsmaatregelen kunnen bestaan uit: firewalls (hardware en/of software om de computer te beveiligen), encryptie van gegevens (coderen of versleutelen) en fysieke en administratieve controles voor toegang tot de data en servers. Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van data, neem dan contact met ons op.

 1. Uw rechten

Als u klant bent of een andere relatie met ons heeft, kunt u ons via info@johanknegt.nl vragen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Als blijkt dat er fouten staan in die gegevens, dan kunt u ons per mail vragen de gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Als u geen informatie van ons wilt over onze producten en diensten, dan kunt u dit via info@johanknegt.nl doorgeven.U krijgt dan geen informatie of nieuwsberichten meer van ons.

Heeft u bezwaren tegen de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens? Laat het ons weten. Bent u niet tevreden met de manier waarop wij op uw vraag of klacht reageren? Dien dan een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

 1. Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. Zodra een verzekering, pensioen of hypotheek stopt, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij hiervoor van u hebben ontvangen. Dit gebeurt uiterlijk vijf jaar na het einde van een verzekering, pensioen of hypotheek.

 1. Nieuwsbrief en contactformulier

Alleen na uw goedkeuring versturen wij nieuwsbrieven met het doel u en andere geïnteresseerden te informeren over onze diensten en over relevante geldzaken. Daarvoor gebruiken wij uw e-mailadres. In de nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt dan definitief verwijderd.

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt. Dat doen wij zolang dat nodig is voor de beantwoording van uw vragen of de afhandeling van een dossier. Daarna worden uw gegevens definitief verwijderd.

 1. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met onze website zijn verbonden. Hoe deze externe bedrijven met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u lezen in de privacyverklaring op deze websites.

 1. Cookies

Op onze website gebruiken wij cookies. Dat zijn kleine bestanden die door een internetpagina op uw computer of smartphone worden geplaatst. Dit gebeurt zodra u onze website bezoekt. Wij gebruiken deze cookies om onze website te verbeteren.

Wij gebruiken geen tracking cookies. Dat zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

U kunt de op uw computer of smartphone geplaatste cookies verwijderen door ze binnen uw browsergeschiedenis te wissen.

Op onze website kunnen wij u vragen gegevens in te vullen. Dit doen wij om een vraag te kunnen beantwoorden of omdat u zich aanmeldt voor een dienst of service. Wij delen deze gegevens niet met derden. Het gaat om de volgende gegevens:

 • de browser die u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Chrome)
 • het tijdstip en de duur van uw bezoek
 • welke pagina’s u bezoekt
 • foutmeldingen
 1. Meer informatie en contactgegevens

Wij wijzen erop dat wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd eenzijdig kunnen wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring kunt u vinden op onze website.

Wij raden u aan de privacyverklaring op deze pagina met enige regelmaat te bekijken. Deze privacy verklaring is ook van toepassing op onze gelieerde onderneming. Dit is:

 • Honestas B.V. ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder het registratienummer 12009749.

Onze contactgegevens zijn:

Johanknegt adviesgroep B.V.
AFM inschrijving: 12010618

KvK nummer: 32033666
Bezoekadres: Burgemeester de Bordesstraat 86, 1404 GZ Bussum
Postadres: Postbus 1064, 1400 BB Bussum.

Website: www.johanknegt.nl

E-mail adres: info@johanknegt.nl

Telefoon: 035 – 6978700

 1. Disclaimer

Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website en mobiele diensten correct is. Het kan echter voor komen dat de informatie onvolledig of onjuist is.

Johanknegt adviesgroep B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van deze informatie is ontstaan. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzingen naar onze site bevatten die wij niet onderhouden. Johanknegt adviesgroep B.V.  mag de inhoud van deze site en mobiele diensten zonder kennisgeving wijzigen.

 

 

Direct contact!

Bij ons geen 0900-nummer maar direct de juiste persoon aan de lijn. Een e-mail kan ook.
035­-6978700
zorgverzekering 2020 wijziging doorgeven meld een schade
 • Johanknegt adviesgroep BV
 • BUSSUM
 • Burg. de Bordesstraat 86
 •  
 • Postbus 1064
 • 1400 BB BUSSUM

Telefoon
Email

035­-6978700
info@johanknegt.nl