Veranderingen op de hypotheekmarkt

Veranderingen op de hypotheekmarkt

Hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd (vanaf 1-1-2014)
Vanaf 1 januari 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek gefaseerd afgebouwd. Het tarief van de 4e schijf (de hoogste belastingschijf) wordt stapsgewijs verlaagd met een 0,5% per jaar tot het tarief van de 2e schijf is bereikt.
Zo mogen topinkomens in 2012 en 2013 nog tegen 52% hun rente aftrekken, in 2025 is dit dan nog 46% en in 2040 uiteindelijk nog maar 38,5%. Over de gehele looptijd van een hypotheek kan dit tienduizenden Euro’s schelen. Voor mensen met een lager belastbaar inkomen blijft het belastingvoordeel in tact.

Nieuwe hypotheken verplicht aflossen
Op nieuwe hypotheken moet vanaf 1 januari 2013 verplicht worden afgelost. De maximale periode waarover u aflost is 30 jaar. Deze aflossingsverplichting geldt ook als u al een hypotheek heeft. en bijvoorbeeld een tweede hypotheek wilt afsluiten voor de financiering van een verbouwing. Op dit nieuwe leningdeel moet dan ook verplicht worden afgelost.
Bij een hypotheek waarop wordt afgelost zijn de maandlasten hoger in vergelijking met een hypotheek waarop niet wordt afgelost. Daar staat tegenover dat u nooit met een restschuld blijft zitten aan het einde van de looptijd.

Rente over restschulden aftrekbaar
In de huidige woningmarkt komt het vaak voor dat mensen die hun woning verkopen met een restschuld worden geconfronteerd. De woning brengt dan onvoldoende op om de hypotheek af te lossen. In het verleden was het zo dat deze restschuld werd gezien als een persoonlijke lening. Hierover kon geen belastingaftrek worden genoten. Vanaf 29 november 2012, mag u over deze restschuld voor een periode van 10 jaar de betaalde rente ook aftrekken voor de inkomstenbelasting. U heeft dan10 jaar de tijd om deze schuld (zoveel mogelijk) af te bouwen.

Maximale hypotheek per 1 januari 2014 stapsgewijs verlaagd
Het bedrag dat u maximaal mag financieren is 100% van de woningwaarde. In het verleden was dit 106%. In 2014 wordt het maximale hypotheekbedrag 105%. Ook in de jaren daarna gaat hier telkens 1% vanaf. De aankoopkosten (kosten koper) kunt u daardoor niet meer meefinancieren in de hypotheek. Hiervoor zult u dus eigen middelen mee moeten nemen.

Grensbedrag NHG wordt verlaagd
Vanwege de situatie op de woningmarkt heeft de overheid besloten om het grensbedrag voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) op 1 januari 2012 te handhaven op € 350.000, -. Daarbij is destijds ook aangekondigd dat dit bedrag in stappen wordt verlaagd. Op 1 juli 2013 wordt het NHG bedrag verder verlaagd naar €290.000. En op 1 juli 2014 naar €265.000.

Kosten NHG stijgen
De kosten voor het aanvragen van NHG zijn verhoogd en zijn nu 0,85%. Bij een hypotheek van €200.000 is dit €1.700. Het directe voordeel van NHG is dat u een rentekorting krijgt van de hypotheekverstrekker.

Overdrachtsbelasting blijft 2%
Om de woningmarkt een positieve stimulans te geven, heeft het kabinet besloten om de overdrachtsbelasting (‘kosten koper’) met terugwerkende kracht tijdelijk te verlagen van 6% naar 2%.

Direct contact!

Bij ons geen 0900-nummer maar direct de juiste persoon aan de lijn. Een e-mail kan ook.
035­-6978700
zorgverzekering 2020 wijziging doorgeven meld een schade
  • Johanknegt adviesgroep BV
  • BUSSUM
  • Burg. de Bordesstraat 86
  •  
  • Postbus 1064
  • 1400 BB BUSSUM

Telefoon
Email

035­-6978700
info@johanknegt.nl