Regeringsplannen m.b.t. zorgverzekering 2014

De plannen van de regering aangaande de Zorgverzekering  zijn bekend. Johanknegt adviesgroep heeft alle informatie over de wijzigingen in de zorgverzekering voor u op een rij gezet. Als u hierover vragen heeft, dan is Rob Lammers van de afdeling  Zorg en Verzuim graag bereid u te informeren. Hij is als volgt te bereiken:  telefoonnummer is 035 6978733 / rob.lammers@johanknegt.nl

Wijzigingen basisverzekering
In 2014 verdwijnen er geen vergoedingen uit de basisverzekering. Dat is goed nieuws! Wel zijn er veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg en verandert de rol van huisartsen.

Grotere rol voor huisartsen
Soms komt het voor dat een patiënt voor zorg behandeld wordt in een instelling of ziekenhuis, terwijl dat niet echt nodig is. Dat is zonde van de tijd en het geld. Daarom krijgen huisartsen in 2014 een belangrijkere rol voor eerstelijns zorg (dit is zorg die voor iedereen toegankelijk is). Instellingen en ziekenhuizen blijven hierdoor beter beschikbaar voor gespecialiseerde zorg (tweedelijns zorg).

Veranderingen geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
In 2013 worden vanuit het basispakket voor alle patiënten maximaal vijf consulten bij een eerstelijns psycholoog vergoed. Vanaf 2014 komt deze beperking te vervallen. Ook vervalt de eigen bijdrage voor GGZ. Om meer onderscheid te maken tussen lichte en zware psychologische zorg, wordt deze in 2014 ingedeeld in vier categorieën. Deze vier categorieën vormen samen de nieuwe ‘Generalistische Basis GGZ.’
Patiënten met lichtere psychische problemen hoeven hierdoor niet meteen doorverwezen te worden naar gespecialiseerde psychologische zorg (tweedelijns psychologische zorg). Het voordeel is dat de gespecialiseerde zorg meer tijd heeft voor de patiënten die deze zorg echt nodig hebben.

Eigen risico zorgverzekering verhoogd
De hoogte van het verplicht eigen risico wordt door de overheid bepaald. De overheid was van plan om het eigen risico afhankelijk te maken van uw inkomen. Dit gaat niet door. Het eigen risico is in 2014 wel licht verhoogd naar € 360,- (dit is € 350,- in 2013). Het verplicht eigen risico is het bedrag dat u moet betalen voordat u een vergoeding krijgt. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

De zorgtoeslag
De zorgtoeslag blijft in 2014 nog bestaan, maar gaat voor veel mensen omlaag. Dit komt doordat de toeslag dan anders berekend wordt. Om de hoogte van de zorgtoeslag te berekenen, wordt ook de korting meegenomen die u krijgt als u uw zorgverzekering collectief (bijvoorbeeld via uw werkgever) heeft afgesloten. Ook de vermogenstoets die gebruikt wordt om de hoogte van de zorgtoeslag te berekenen wordt aangepast. Kijk voor meer informatie over de zorgtoeslag bij de Rijksoverheidsite.

Wat betekent dit voor uw Zorgverzekering?
Nu deze wijzigingen bekend zijn, zullen de zorgverzekeraars hierop onderzoeken waar en hoe de voorwaarden kunnen worden aangepast. Ook de nieuwe premie voor 2014 wordt berekend. In november a.s.  worden de nieuwe zorgpolissen 2014 verstuurd.

Johanknegt adviesgroep, 4 oktober 2013.

Direct contact!

Bij ons geen 0900-nummer maar direct de juiste persoon aan de lijn. Een e-mail kan ook.
035­-6978700
zorgverzekering 2020 wijziging doorgeven meld een schade
  • Johanknegt adviesgroep BV
  • BUSSUM
  • Burg. de Bordesstraat 86
  •  
  • Postbus 1064
  • 1400 BB BUSSUM

Telefoon
Email

035­-6978700
info@johanknegt.nl