MODERNISERING ZIEKTEWET EN EIGEN RISICO DRAGERSCHAP ZIEKTEWET IN 2014

Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters(BeZaVa) ingevoerd, ook bekend als de Modernisering Ziektewet. De wet heeft tot doel om het ziekteverzuim en de instroom te beperken van werknemers met een flexibel dienstverband (‘flexwerkers’) binnen de WIA wetgeving. Door deze wet gaat u vanaf 1 januari 2014 via een nieuwe gedifferentieerde premie bijdragen aan uitkeringen vanuit de Ziektewet (ZW) aan flexwerkers. ZW-uitkeringen die vanaf 2012 aan flexwerkers zijn uitbetaald na het einde van hun dienstverband, worden vanaf 2014 aan u doorbelast via een gedifferentieerde premieheffing.

Flexwerkers De maatregelen gelden voor flexwerkers. Met flexwerkers bedoelen we in dit verband: werknemers met een fictieve dienstbetrekking, zoals thuiswerkers, stagiaires, provisiewerkers (denk aan subagenten!) of uitzendkrachten, die ziek uit dienst gaan dan wel die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (zogenoemde nawerking).

Gevolgen voor uw aanvraag voor 2014 Het merendeel van werkgevers heeft in augustus een zgn. toekenningslijst van het UWV gekregen met (ex)-werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering kregen. U kunt na ontvangst van deze lijst bij UWV kopieën opvragen van de beslissingen over deze uitkeringen. Deze kopieën heeft u nodig om uw financiële risico van het eigenrisico dragerschap voor de ZW in 2014 in te kunnen schatten. Indien u geen ziektegevallen heeft, ontvangt u simpelweg geen lijst.

Keuze eigenrisicodrager? Indien u verzekerd bent via het UWV (publieke bestel) voor het WIA/WGA  risico, zult u een premie ontvangen die is gebaseerd op uw schadeverloop over 2012 (indien aanwezig). Afhankelijk van dit schadeverloop in combinatie met de omvang (personeelsgrootte) van uw bedrijf, kan het aantrekkelijk zijn om eigen risicodrager te worden. Ten slotte dient te worden opgemerkt dat een eigen risicodragerschap belangrijke eisen stelt aan verzuimbegeleiding.

Aanvraag eigenrisicodrager indienen voor 2 oktober Als u besluit eigenrisicodrager , zult u vóór 2 oktober 2013 een aanvraag  + verzoek tot uitstel moeten indienen bij de belastingdienst. Als u voor die datum nog niet alle informatie van het UWV binnen hebt, moet u toch de aanvraag indienen echter u kunt dit na heroverweging terugdraaien voor 1 december 2013. Wij kunnen u vanzelfsprekend begeleiden in bovenstaand traject. Neemt u dan contact op met onze afdeling Zorg en Verzuim, telefoon 035-6978733/Rob Lammers.

Direct contact!

Bij ons geen 0900-nummer maar direct de juiste persoon aan de lijn. Een e-mail kan ook.
035­-6978700
zorgverzekering 2020 wijziging doorgeven meld een schade
  • Johanknegt adviesgroep BV
  • BUSSUM
  • Burg. de Bordesstraat 86
  •  
  • Postbus 1064
  • 1400 BB BUSSUM

Telefoon
Email

035­-6978700
info@johanknegt.nl